Tietoa tutkimuksesta

Pissakoulu lasten toiminnallisen kastelun hoidossa – Interventionon käyttöönottoprosessin kuvaus ja arviointi

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata lasten pissakoulun soveltuvuutta ja vaikuttavuutta lasten kastelun hoidossa. Lisäksi tarkoitus on kuvata hoitotyön interventio, pissakoulu, sekä arvioida intervention käyttöönottoprosessia perusterveydenhuollon toimintaympäristössä.

Väitöskirja muodostuu neljästä osatyöstä. Osatutkimukset 1 ja 2 on jo toteutettu erikoissairaanhoidon polilinikalla. Niissä on selvitetty lasten kokemuksia pissakoulusta sekä pissakoulun tehoa kastelun hoidossa. Tulokset ovat olleet lupaavia ja tukevat intervention laajempaa käyttöönottoa.

Osatutkimus 3 tuottaa ohjekirjan, jonka avulla käyttöönotto voidaan toteuttaa.

Osatutkimus 4 sisältää intervention käyttöönottoprosessin ja sen arvioinnin lasten neuvoloihin.