Pissakoulututkimus neuvolassa

Tutkimuksen tähänastisia vaiheita

Pissakoulu on kehittämämme hoitotyön/uroterapian näyttöönperustuva interventio lasten kastelun hoitoon. Ohjauksen teoreettinen viitekehys huomioi lasten kehitysvaiheen painottaen havainnollisuutta, konkreettisuutta ja tekemällä oppimista sekä vertaistuen merkitystä. Ohjauksen sisältö perustuu ICCS:n (International Children’s Continence Society) hoitosuosituksiin.

Tutkimus käynnistyi 2014 erikoissairaanhoidon poliklinikalla pro gradu tutkimuksena. Pissakouluun 2014-2015 osallistuneet 6-12-vuotiaat lapset kokivat Pissakoulun hauskaksi tavaksi hoitaa kurjaa pulmaa. Erityisen tärkeänä he kokivat toisten kastelevien lapsien tapaamisen sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen. Pissakoulu osoittautui myös vaikuttavaksi. Aikaisemmin vaikeahoitoisiksi kastelijoiksi luokitelluista lapsista 70 %:lla kastelu väheni Pissakoulun aikana ja jälkeen.

https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/julkaisut/Documents/abstraktit_2016/2016_Saarikoski_FIN.pdf